• Felis Danica

  Hvad er Felis Danica

  Felis Danica (FD), som blev oprettet i 1956, er en fælles organisation for de 4 danske hovedklubber, Darak, Jyrak, Katteklubben og Racekatten.
  Felis Danica er medlem af FIFe, og er dermed underlagt FIFe’s regler, og har ret til at udstede FIFe godkendte stamtavler på medlemmernes katte.
  Medlemmer af en af de 4 danske klubber, er dermed også underlagt FIFes regler.

  Forretningsudvalget i Felis Danica (FU) varetager den daglige ledelse af Felis Danica. FU er sammensat af 2 personer fra hver af de 4 hovedklubber samt en formand, som vælges direkte ved urafstemning blandt medlemmerne.  Etisk regelsæt

  Felis Danica har foruden sine love og vedtægter som du kan finde HER et etisk regelsæt der skal sikre at medlemmerne under Felis Danica optræder professionelt og med værdighed.

  Regelsættet omfatter:
  • Medlemmer af Felis Danicas hovedklubber
  • Medlemmer af specialklubber underlagt Felis Danica.

  Medlemmerne er repræsentanter for kattesporten i Danmark og skal optræde som sådanne på såvel danske som udenlandske udstillinger samt i ethvert medie, hvor medlemmerne ytrer sig.

  Medlemmerne skal optræde på en professionel måde ved at udvise en hensynsfuld og omsorgsfuld adfærd overfor både dyr og mennesker, såvel som høflig optræden i tale, skrift og ved fysisk adfærd.

  Medlemmerne skal være opmærksomme på, at det er et privilegie, ikke en ret, at kunne trække på serviceydelser fra Felis Danica, herunder at deltage på en katteudstilling med sine dyr, trække stamtavler m.v.

  Ovenstående etiske regelsæt er også gældende når medlemmerne er på udstilling i udlandet.
  Ovenstående etiske regelsæt er også gældende for ikke-medlemmer, der udstiller på danske udstillinger.

  Medlemsblad

  KatteMagasinet er de danske klubbers medlemsblad. Der udkommer 4 gange om året.  Bladet har en opdrætterliste, hvor mange af de danske opdrættere er repræsenteret. Der er billeder af mange dejlige katte, titeltagere, årets katte, resultater fra udstillinger m.m.

  Du kan også finde navne og adresser på de andre medlemslande under FIFe samt spændende artikler og debatindlæg

  Abonnement pr. år: Dkr. 300,-

  Som noget nyt vil udvalgte artikler fra KatteMagasinet blive lagt ud på Felis Danicas hjemmeside som PFD filer.