• Enneagrammet - hvem er du ?

  Når man snakker enneagrammet,så er det vigtigt at huske, at dette ikke er en anerkendt videnskab, men en metode udviklet gennem mange hundrede år. Metoden er valid og brugt rigtigt, kan den fremme din viden om dine medmennekser. Den kan også forbedre din kommunikation, fordi du allerede har en ide om hvem du taler med og ikke mindst give et indblik i hvorfor folk omkring dig reagerer som de gør i forskellige situationer

  Hvis du ikke allerede har taget enneagram-testen eller i forvejen kender din type, så skal du - INDEN du går i gang med at læse - tage en lille test HER. Ved at tage testen, finder du en tal/bogstavkombination der svarer til nedenstående diagram og som fortæller dig hvilken type du er.

  God læselyst


  --------------------------------------------------------------------------------


  Hvilken tal/bogstav kombination er du i testen?
  Og hvad betyder så det?

  Først de 9 forskellige grundtyper, deres plus- og minus "vinger" samt deres undertyper

  Hvem du grundlæggene er, bestemmes af din hovedtype. Det er den der ligger til grund for dine basale frygter, passioner, fikseringer og værdier.  Mange af dine karakteristika bestemmes af dine vinger - dvs den type der er hhv. til højre og ventre for dig. Disse vinger "afbalancerer" din type og giver dig karakteristika fra disse typer.


  Vingernes betydning

  Minus-vingen - den vinge der er indadvendt samt trækker ”indad og ned”. Den fortæller om dine værdier, motiver og overbevisninger

  Plus-vingen er udadvendt og trækker ”op og ud”. Den fortæller hvordan vi deltager i verden, spreder energi, glæde, gode idéer og skaber kontakter. Plusvingen er den stimulerende og udviklende vinge.


  Undertypernes betydning

  Der findes 3 forskellige undertyper til alle Enneagram-typerne. Disse findes i mere eller mindre grad hos alle og er bestemmende for vores sociale interaktion.

  Selvopholdelse er kendetegnet ved at der fokuseres på de basale personlige behov. Mad, god økonomi, jobsikkerhed - hvad der end skal til for at man har det godt og sikkert

  Den sociale type har fokus på at være en del af en gruppe. Sociale relationer er vigtige og de har fokus på magtfordelingen i en gruppe. De er gode til at vurdere egen og andres position i hierakiet.

  1:1 relationerne har fokus på den tætte kontakt med et andet menneske. De foretrækker samtaler under 4 øjne og har stor knytning til få mennesker.


  Hvad kan der siges generelt om typerne

  Grundtypen Introvert/minus vinge Ekstrovert/plus vinge Undertypens betydning

  Helt generelt kan man sige om 1'ere

  • Idealistiske.
  • Etiske.
  • Pligtopfyldende og ansvarlige.
  • Stærk fornemmelse for rigtigt og forkert.
  • Kritiske over for sig selv og andre.
  • Stræbsomme.
  • Bange for at begå fejl.
  • Velorganiserede.
  • Ordentlige.
  • Krævende.
  • Utålmodige.
  • Detaljeorienteret.
  • Bryder sig ikke om at improvisere.
  • Fejlfindere.
  • Irriteres nemt over folk, der ikke ikke følger reglerne.

  Idealisten: 1'er - med 9'er vinge

  Trangen til at kritisere bliver mindre og 9'erens behov for harmoni bliver mere fremherskende.

  1'eren fortæller nu blot om hvad vedkommende mener er rigtigt og forkert fremfor åbenlyse bebrejdelser.

  De fortæller mere om deres idealer fremfor at irettesætte. De foretrækker at arbejde alene for at undgå skuffelse over andre

  Advokaten: 1'er - med 2'er vinge

  Denne vinge er mere udadvendt og er mere tydelig i bebrejdelserne af andre der ikke deler opfattelse og idealer.

  De opfattes oftere som aggresive reformatorer der forsøger at omvende andre.

  Advokaten har det både fint alene og i samværd med andre, hvor de ofte forsøger at at debattere og forfine deres ideer/værdier

  Den sociale 1'er

  En 1'er med et social undertype vil være optaget af, om de sociale forhold fungerer, som de skal.

  Den selvopholdende 1'er

  En 1'er med selvopholdende undertype vil have klare fornemmelser af, hvad der vil være rigtigt og forkert at gøre på det praktiske plan.

  1:1 relation hos 1'er

  En 1'er med 1:1 undertype vil især være optaget af, om de helt nære forhold er, som de skal være.
  • Helt generelt kan man sige om 2'ere
  • Har behov for hengivenhed og at blive værdsat og bestræber sig derfor på at blive uundværlig for andre.
  • Er empatiske, varmhjertede, hjælpsomme, ærlige.
  • De er venlige, generøse og selvopofrende.
  • Kan være behagesyge.
  • Har problemer med at tage sig af sig selv - er bedre til at opfylde andres behov.
  • Gør meget for, at andre har det godt.
  • Har behov for, at der er brug for dem.
  • Bryder sig ikke om at være midtpunkt.
  • Har det godt, når de mærker, at de gør andre taknemmelige og glade.
  • Kan føle vrede og sorg, når de føler sig glemt eller udnyttet.
  • Kan være manipulerende og viser ofte forskellige sider af sig selv til forskellige mennesker

  Tjeneren: 2'er - med 1'er vinge

  Føler en stor trang til at bekæmpe egen egoisme og aktivt tilgodese andres behov.

  Hjælper helst de svage og er meget altruistiske.  De har svært ved at gøre egne behov gældende fordi de har så stort fokus på at undertrykke deres egoisme

  Værten: 2'er - med 3'er vinge

  2'erne med 3'er vinge er mere selektive ifht. hvem de vælger at hjælpe

  Det er vigtigt for dem at være en "succes bag succesen" og er ofte partnere med meget succesfulde mennesker

  De er udadvendte og bedre til at gøre opmærksomme på deres egne behov og hvad de synes de har fortjent

  3'er vingen viser sig også ofte som en øget konkurrencementalitet.

  Den sociale 2'er

  En 2'er med et social undertype er - selvfølgelig - den to'er, der er mest optaget af andres behov og måske nærmest ude af stand til at mærke sine egne.

  Den selvopholdende 2'er

  En 2'er med selvopholdende undertype kan være mere optaget af, hvad andres praktiske, fysiske og konkrete behov er - men kan have svært ved at tage vare på sine egne.

  1:1 relation hos 2'er

  En 2'er med 1:1 undertype vil især have fokus på de nærmestes behov.

  Helt generelt kan man sige om 3'ere
  • Tilpasningsdygtige og målrettede - går efter at få succes og vinde.
  • Er bevidste om deres status og symboler på at have magt og status.
  • Kan være bekymret for deres image - for hvad andre mener om dem.
  • Har behov for at være dygtige og blive anerkendt for, hvad de gør.
  • Er selvsikre, attraktive og charmerende.
  • Går højt op i deres arbejde.
  • Er ambitiøse og energiske.
  • Gode til at inspirere og motivere andre, fordi de tror, at alt er muligt.
  • Har ofte succes.
  • Bryder sig ikke meget om at tale om eller vise egne følelser - gør det kun, hvis det er strengt nødvendigt

  Charmøren: 3'er - med 2'er vinge

  Denne typer lægger meget stor vægt på at være elsket og undertrykker enhver side af sig selv der kan medføre det modsatte

  De bruger charmen meget og kan virke meget overvældende

  2'erens ønske om at hjælpe kommer til syne i denne type, men typen er stadig utrolig konkurrencepræget omend disse mennesker har langt mere fokus på deres medmennesker end tilfældet er for 3'ere med 4'er-vinge

  Den professionelle: 3'er - med 4'er vinge

  Denne type har en forestilling om hvordan den ideelle verden ser ud og laver derfor ofte nogle ekstremt abtiøse idealer for hvornår de har succes.

  4'erens manglende selværd kommer til udtryk i at de lægger al deres selværd i hvert eneste projekt de deltager i. De er således også blandt de absolut dårligste til at modtage negativ feedback fordi de tager det personligt

  De er ofte ekstremt professionelle i deres udtryk og er meget seriøse og opgaveorienterede

  Den sociale 3'er

  En 3'er med social undertype kan være optaget af at have de rigtige venner - og at at blive anerkendt af de rigtige venner.

  Den selvopholdende 3'er

  En 3'er med selvopholdende undertype kan være optaget af materielle og konkrete værdier, der demonstrerer vedkommendes værdi og kunnen.

  1:1 relation hos 3'er

  En 3'er med 1:1 undertype kan være optaget af, at partner og børn er, som de skal være og får de fordele, goder og den anerkendelse, som de bør have.

  Helt generelt kan man sige om 3'ere
  • Tiltrækkes af det uopnåelige - det ideal, der aldrig er til stede her og nu.
  • Er tragisk, sørgmodig og følsom.
  • Fokuserer på det fraværende, det tabte.
  • Afbalancerede 4'ere er kreative og hjælpsomme.
  • De hengiver sig til kunst og det lidenskabelige i livet.
  • Inspirerende, kreative og foranderlige, når de er bedst.
  • Lidenskabelige og dramatiske.
  • Romantiske og selvvurderende/analyserende.
  • Værdsætter det ægte og autentiske.
  • Bevidste om egen personlighed og føler sig ofte specielle eller anderledes og kan af samme grund føle, at de nemt bliver misforstået af andre.
  • Er følsomme og reserverede.
  • Tit en stille type.
  • Ærlige og personlige.
  • Har ofte problemer med selvværd - kan være humørsyge og generte.
  • Har stort behov for nære realationer med dybe og ægte følelser.
  • Er selv intense og meget følelsesladede.
  • Kan være melankolske.
  • Følsomme overfor kritik.
  • Fungerer bedst i grupper, når de føler sig forstået af gruppens øvrige medlemmer.

  Aristokraten: 4'er - med 3'er vinge

  Det kreative i Aristokraten er oftest rettet mod andre mennesker og de arbejder meget for at vise andre hvad de kan og hvad de er værd.

  Disse mennesker er ofte utrolig elegante fordi de har forfinet 3'erens behov for anderkendelse og social status

  De er meget målrettede og ambitiøse og har en konkurrencepræget tilgang til deres sociale relationer.

  Bohemen: 4'er - med 5'er vinge

  Denne type er mere tilbagetrukket rent socialt. De har ofte trukket sig tilbage fra den virkelig verden og fokuserer på indre forestillinger

  De er ofte utroligt kreative og kustneriske, men deres kunst er lavet for deres egen og for kunstens skyld.

  De er ofte afslappede i deres stil og elsker alt hvad der er eksotisk og mystisk og opfattes ofte som en smule excentriske

  Den sociale 4'er

  En 4'er med et social undertype vil være optaget af et have specielle venner. Måske en kreativ, kunstnerisk omgangskreds.

  Den selvopholdende 4'er

  En 4'er med selvopholdende undertype vil måske have sine helt egne og specielle måder at løse praktiske behov på. Bor måske meget specielt. Har et specielt arbejde eller lignende.

  1:1 relation hos 4'er

  En 4'er med 1:1 undertype vil helst have helt nære og intime forhold, der på en eller anden måde skiller sig ud og er noget unikt.

  Helt generelt kan man sige om 5'ere
  • Fornuftsprægede.
  • Intense og nysgerrige.
  • Vagtsomme, indsigtsfulde.
  • Søger teoretisk kundskab og overblik for at overvinde en følelse af tomhed.
  • Opretholder helst en følelsesmæssig distance til andre.
  • Elsker viden.
  • Kan lide intellektuelle udfordringer.
  • Har forståelse for komplekse ideer og viden.
  • Bliver nemt optaget af egne tanker.
  • Kan derfor have problemer med isolation og særhed.
  • Kan være visionære pionerer, forud for deres tid og i stand til at se verden på nye måder.
  • Har behov for, at andre respekterer deres privatliv - og respekterer andres.
  • Er derfor hverken receptionsløver eller festaber.
  • Trives fint i eget selskab og kan nemt forfalde til at blive væk i egne tanker.
  • Bryder sig ikke om, at man trænger sig på og snager i deres følelser eller tanker.
  • Er i det hele taget helst fri for, at andre stiller krav til dem.
  • Fungerer bedst, når tingene er planlagte.
  • Foretrækker et enkelt og ukompliceret liv, hvor de er så uafhængige af andre, som muligt.

  Billedstormeren: 5'er - med 4'er vinge

  Denne type er en følelsesladet udgave af 5'eren der besidder 4'erens ønske om at være noget unikt

  De har svært ved at følge andres ideer og systemer og foretrækker at udvikle deres egne

  Deres ideer er ofte baseret mindre på videnskab og mere på det esoteriske og alternative. Ofte er denne type tiltrukket af det mystiske og forbudte

  Problemløseren: 5'er - med 6'er vinge

  Her har vi den typiske nørd. Det er en person der er tiltrukket af vidensbaserede emner og ofte beskæftiger sig med teknik og naturvidenskab

  De elsker at blive stillet overfor problemstillinge og trives bedst når de er ifær med at løse komplekse eller abstrakte problemer

  Deres fokus er ofte rettet mod ting og problemløsninger fremfor mod mennesker, og ofte fremstår de meget arrogante fordi de selv føler at de besidder mere viden end andre  Den sociale 5'er

  En 5'er med et social undertype vil være optaget af at imponere de rigtige med sin viden - eller af slet og ret af af omgås mennesker med særlige og specielle interesser.

  Den selvopholdende 5'er

  En 5'er med selvopholdende undertype kan være optaget af at samle specialviden om eksempelvis økonomiske forhold. Eller være særligt optaget af sin bolig.

  1:1 relationen hos 5'er

  En 5'er med 1:1 undertype er måske optaget af dele sin specialviden med få ligesindede.

  Helt generelt kan man sige om 6'ere

  • Har behov for at føle sig sikre og trygge.
  • Er frygtsomt optaget af sikkerhed og har derfor fokus på, hvad der måske kan gå galt og hvordan man sikrer sig mod uheld, farer og problemer.
  • Kan derfor virke forsigtige og tøvende, mistroiske og kritisk analyserende.
  • Er pålidelige og arbejder ofte hårdt.
  • Logisk tænkende.
  • Gode til at se modsatte synspunkter og kan virke udfordrende og rebelske. (Djævlens advokat).
  • Mistroiske overfor autoriteter.
  • Loyale overfor en sag, gruppe eller personer, som de først har besluttet at ville støtte.
  • Afbalancerede seksere kan derfor være gode deltagere i et team og særdeles gode og trofaste venner.

  Forsvareren: 6'er - med 5'er vinge

  Denne type er ofte præget af teknisk ekspertise og sikrer sig ved at være eksperter/specialister på et felt.

  De foretrækker at beskæftige sig med systemer hvor der er klare regler de kan forholde sig til

  De er indadvendte og søger oftest hjælp i strategier og systemer inde i dem selv. De er mistroiske og kan svært håndtere at folk har hemmeligheder

  Kammeraten: 6'er - med 7'er vinge

  Denne type er blandt de mest humoristiske typer der er meget engagerede og langt mindre alvorlige. De har svært ved at træffe beslutninger og spørger ofte andre hvad de synes.

  De håndterer frygt ved at slå over i sjov ellere foretage sig rare ting. Ofte bryder de angsten ved at gå i biffen, shoppe eller bare være sammen med andre.

  De er udadvendte og har et stort netværk, men har svært ved at få tingene gjort og har en tendens til aldrig at gøre tingene 100% færdige

  Den sociale 6'er

  En 6'er med et social undertype er optaget at have en omgangskreds, der bidrager til at skabe tryghed. Denne type er eksempelvis oplagt som medlem af diverse støtte- og selvhjælpsgrupper.

  Den selvopholdende 6'er

  En 6'er med selvopholdende undertype vil i særlig grad være optaget af at sikre sig mod uheld og katastrofer. Der skal være penge i banken og bilen skal have det rigtige sikkerhedsudstyr. Der vil sandsynligvis også altid være rigeligt med mad i køleskab, fryser og køkkenskabe.

  1:1 relation hos 6'er

  En 6'er med 1:1 undertype vil sikre sig på det helt personlige plan.

  Helt generelt kan man sige om 7'ere
  • Temperamentsfulde, impulsive, travle, energiske, produktive.
  • Den evigt unge og legesyge.
  • Ofte optimistiske, glade og energiske.
  • Alsidige, optimistiske, spontane.
  • Hader kontrol og begrænsninger.
  • Foretrækker at være sammen med mennesker, der er energiske, iderige og positive.
  • Er rummelige overfor andre.
  • Elsker at snakke om fremtidsmuligheder.
  • Praktiske.
  • Kan være anspændte, udisciplinerende og flagrende.
  • Søger konstant nye udfordringer og oplevelser.
  • Er dårlige til rutiner og til at engagere sig i længere tid.
  • Kan blive overfladisk.
  • Vil gerne hele tiden have gang i noget nyt og opleve nye mennesker.
  • Fascineres af nye ideer. Har nemt ved at se muligheder i andres ideer.
  • Nemme at begejstre. Bryder sig ikke om at være bundet af aftaler, pligter og rutiner.
  • Gode til at organisere og sætte i gang. Afbalancerede 7'ere har accepteret, at livet også indeholder smerte og kan derved hjælpe andre og sprede ægte glæde.

  Entertaineren: 7'er - med 6'er vinge

  Denne type er altid sjov og underholdende og har ofte rollen som klassens klovn. De laver altid sjov med sig selv og andre for ikke at komme til at kede sig

  De skifter ofte retning i livet og har svært ved at holde fokus på ting ret længe af gangen.

  De frygter at blive bundet og gør meget for ikke at sidde fast i opgaver. De pågynder ofte nye opgaver men gør sjældent tingene færdige.  Realisten: 7'er - med 8'er vinge

  Denne type har virkelig turbo på deres ide-rigdom. Der er lidt af 8erens behov for at komme i fokus og nogle af ideerne vil typisk være mere fokuseret på emner som ansvar, retfærdighed og at gøre noget for andre.

  De er mindre tilbøjelige til at skifte retning konstant og lidt mere refleksive ifht hvordan deres adfærd påvirker andre.

  De frygter i meget høj grad at blive kontrolleret og holdt nede og reagerer meget voldsomt på andre mennesker der udover kontrol. Realisten har en bedre fornemmelse for hvad der kan lade sig gøre og hvad der ikke kan og et lidt større behov for overordnede målsætninger.
  Den sociale 7'er

  En 7'er med social undertype kan være den promiskuøse og evigt flakkende don juan med masser af overfladiske bekendtskaber, med få - om nogen - nære relationer.

  Den selvopholdende 7'er

  En 7'er med selvopholdende undertype vil måske være lidt mere vovet og eventyrlysten, med hensyn til at sikre sig. Det må gerne være praktisk - men også gerne nyt og anderledes.

  1:1 relation hos 7'er

  En 7'er med 1:1 relation kan være den legesyge partner.

  Helt generelt kan man sige om 8'ere
  • Er meget beskyttende.
  • Forsvarer både sig selv og venner eller folk, der er svage eller udsatte.
  • Har behov for at føle sig stærk og have kontrol over situationer.
  • Er meget ærlige og direkte og foretrækker at andre er tilsvarende.
  • Sætter pris på kontant ærlighed.
  • Kan virke skræmmende og aggressiv på mindre stærke typer.
  • Er dominerende, selvsikre, stolte, stærke, magtfulde, karismatiske, selvhævdende.
  • Føler ofte trang til at kontrollere.
  • Kan blive konfrontationssøgende.
  • Er dog også beskyttende og ressourcefyldte - kæmper gerne de svages sag og bekæmper uretfærdigheder.
  • Kan gå til yderligheder for at opfylde deres mål.
  • Har stor selvkontrol og tåler ikke at blive kontrolleret eller begrænset. Afbalancerede ottere kan være glimrende ledere og en magtfuld støtte for andre.

  Den uafhængige: 8'er - med 7'er vinge

  Denne type er den mest højlydte i hele enneagrammet. De støjer mest, spiser mest, fylder mest og dominerer grupperne.

  De har ofte store planer for fremtiden og får andre med på deres ideer ved at overdrive det positive i projekterne

  De er åbenlyst aggresive, frygter at blive bundet og kontrolleret og trækker sig derfor aldrig fa konfrontationer. De er socialt aktive og snakker meget.


  Bjørnen: 8'er - med 9'er vinge

  Denne type er rolig og afbalanceret og snakker langsomt og tydeligt med sikker stemme.

  Du er ikke i tvivl om deres styrke når du ser deres kropssprog og hører deres stemme og de behøver ikke gå i kamp for at vises deres styrke.

  Denne type bliver sjældent vred, men når man provokerer deres værdier og går over grænsen opleves et voldsomt skift og typen bliver overraskende heftig i sin væremåde  Den sociale 8'er

  En 8'er med social undertype kan være tilbøjelige til at teste dem, de engagerer sig i. De omgiver sig gerne med venner, der accepterer 8'eren som vedkommende er og vil til gengæld gør alt for deres venner.

  Den selvopholdende 8'er

  En 8'er med selvopholdende undertype vil klø direkte på - og altså på meget ligefrem og kontant vis sikre sig.

  1:1 relation hos 8'er

  En 8'er med 1:1 undertype vil være den klassiske løvemor, der vil kæmpe til døden for at beskytte sine nærmeste.

  Helt generelt kan man sige om 9'ere

  • Medgørlig i et omfang, der kan grænse til det selvudslettende.
  • Er åben for alle synspunkter og hævder yderst sjældent sin egen mening.
  • Er modtagelig, tillidsskabende, godmodig, venlig, magelig og støttende.
  • Kan være gode til at løse konflikter og bringe folk sammen.
  • Foretrækker harmomi og hader ufred og uenighed.
  • Viser helst ikke vrede.
  • Trækker sig helst ud af strid og uenighed.
  • Kan dog blive stædig, hvis de presses.
  • Har nemt ved at se en sag fra flere sider og kan derfor virke selvudslettende og ubeslutsomme.
  • Har ofte svært ved at tage stilling i afgørende sager - spcielt hvis det kan medføre, at de skuffer eller på anden måde generer nogen.
  • Går hellere med på andres forslag.
  • Afbalancerede 9'ere kan være glimrende fredsmæglere, rådgivere og forhandlere.

  Mægleren: 9'er - med 8'er vinge

  Denne type er lidt mere sammensat da de kan gå fra milde og rare til pludseligt heftige og agressive

  Er mere tilbøjelige til at gå efter egne behov og få tilfredstillet deres lyst til eventyr.

  Er mere stædige end 9'ere med 1'er vinge men er tilgengæld mere ansvarlige og bedre til at træffe beslutninger  Drømmeren: 9'er - med 1'er vinge

  Hos drømmeren oplever man ofte en nem tilgang til at drøme sig til en vision om en bedre verden.

  De er mindre eventyrlystne og har fokus p moral og er kendetegnet ved at være meget pertentlige og korrekte i deres adfærd

  De er ofte meget energiske men på en uengageret måde der gør det vanskeligt at forfølge langsigtede mål.  Den sociale 9'er

  En 9'er med social undertype stiller sjældent store krav til sine omgivelser. Det vil ganske enkelt være for krævende og gøre 9'eren bange for at støde nogen fra sig.

  Den selvopholdende 9'er

  En 9'er med selvopholdende undertype vil have svært ved at opfylde sine egne praktiske behov, medmindre det bifaldes af andre.

  1:1 relation hos 9'er

  En 9'er med 1:1 undertype kan være næsten selvudslettende i sin opmærksomhed på sine nærmestes behov.

  Stress-punkter og tryghedspunkter

  Livet er en endeløs række af op-ture og ned-ture der påvirker os i kortere eller længere persioder. Når den enkelte type stresses eller har lyse perioder påtager typen sig karakteristiska fra korrespionderende typer. Som grundtype vil man altid have en lille smule adgang til karakteristika fra sine korresponderende typer, men under press eller i "fredstid" vil disse karakteristika pludselig være mere dominerende

  Nedenfor kan du skematisk se hvordan typerne reagerer på stress-perioder og tryghedsperioder. De grønne pile er "mod tryghedspunkt" og de røde pile "mod stresspunkt"  Grundtype Stresspunktet Tryghedspunktet

  1'eren

  Når 1'eren er i sit stresspunkt får de kontakt til deres følelser (4) og pludselig fylder problemerne alt. De bliver meget overbeviste om at ingen nogensinde har haft så store problemer som dem og taler meget om deres problemer

  De bliver utroligt opmærksomme på hvad andre tænker om dem og de vil ofte tolke at andre synes noget negativt. Samtidig mister de en del af deres polerede facade og vil ofte begynde at græde voldsomt.

  Trygge 1'ere får kontakt til deres 7'er og vil pludselig få en masse ideer. De vil typisk begynde at planlægge arrangementer og drømme om ting de har lyst til at foretage sig

  deres fascination af perfektionisme slipper taget og de kan se at forskellige løsninger kan være perfekte og bliver mere modtagelige overfor andres ideer

  2'eren

  Når 2'eren er i sit stresspunkt får de adgang til 8'eren og dermed til vreden. Nu vil de være meget opmærksomme på deres behov og klart give udtryk for hvad de vil og ikke vil finde sig i

  Der kommer pludselig stort fokus på retfærdighed og oplever 2'eren at de ikke er respekterede reagerer de meget voldsomt


  Når 2'eren er i sit tryghedspunkt får de adgang til 4'eren og dermed til deres egne følelser. De bliver opmærksomme på hvad de selv føler for og føler det der også er plads til hvad der er vigtigt for dem.

  Der bliver stort fokus på nærhed og på og 2'eren vil forsøge at sætte et personligt præg på alting og gøre det til noget særligt for sig selv og sine omgivelser

  3'eren

  Når 3'eren bliver stresset og går mod 9'eren opleves det som handlingslammelse. Den naturlige evne til at prioritere og planlægge forsvinder.

  3'ren oplever stor frustration fordi de ikke kan nå i mål med tingene og ofte påbegyndes projekter der er helt uden for fokus og tingene begynder at køre i ring

  Når 3'erne er trygge får de 6'erens realistiske syn på deres opgaver og får et mere korrekt syn på ressourcer og tid

  Evnen til at analyse problemer og konsekvenser forbedres og de får en sund skepsis til verden omkring dem

  4'eren

  Når 4'eren bliver stresset mister de kontakten til deres følelser og oplever at de ikke ved hvad de vil. De lægger fokus over på andres behov og på at opfylde disse

  De bliver føjelige og meget hektiske og vil ofte virke klæbende og have en enorm trang til kontinuerlig bekræftelse.

  Når 4'eren er tryg øger de deres fokus på verden omkring sig og kan tilsidesætte deres daglige ocean af følelser. Istedet får de fokus på at gøre tingene rigtigt og præcist

  De bliver mindre fokuserede på andres meninger og meget mere optagede af detaljer omkring dem

  5'eren

  Når 5'eren er stresset mister de balancen og taber ethvert form for fokus. De oplever en malstrøm af ideer hvilket skaber en kontinuerlig følelse af utryghed

  5'eren får adgang til 7'erens charme og skifter sin evne til at tænke ud med 7'erens overfladiske tilgang. De opfatter sig selv som respektløse overfor dem selv og andre

  Når 5'eren er tryg overtager de 8'erens instiktive dominans og tager ofte styringen. De får lettere ved at identificere egne behov og går mere målrettet efter dem

  De bliver mere charmerende og udskifter deres normale strategi med at gennemtænke alt med konkret handling.

  6'eren

  Når 6'eren bliver stresset får de 3'erens evne til handling og bliver ikke stressede af ikke at tænke tingene ordentligt igennem. De mister deres realitetssans og undervurderer opgaverne der derved aldrig bliver 100% færdige

  De får 3'erens evne til at overvurderere deres egen betydning, bliver pralende og bedrager sig selv ifht. hvor succesfulde deres præstationer er

  Når 6'eren er tryg oplever de 9'erens evne til at slappe af og være tilfredse med tingene som de er. De slipper lidt af deres skepsis og begynder at se tingene som de er.

  Den nagende mistro der kendetegner 6'eren forsvinder ofte til fordel for følelsen af "det er nemmere hvis vi alle har det rart"

  7'eren

  Når 7'eren stresses mister de overblikket over situationen og vil kun kunne have øje for detaljerne

  De får adgang til 1'erens vrede og fordømmelse og dette giver sig udslag i at de ofte kun ser 1 løsning og bebrejder andre for ikke at se de samme


  Når 7'eren er tryg bliver de mere indadvendte og eftertænksomme. De bliver mindre flyvske og begynder at bruge tiden på at søge viden.

  De kan være alene uden at kede sig og kan pludselig finde på at sætte sig alene med en bog

  8'eren

  Når 8'eren stresses antager de 5'erens indadvendthed. De trækker sig tilbage og har en indre dialog i forsøg på at reorganisere sig til ny kamp.

  8'erens grænser trækkes tydeligt op og 5'erens uvillighed til at dele følelser med omverdenen bliver meget markant.

  Når 8'eren er tryg får de 2'erens fokus på andres behov og bliver meget hjælpsomme og opmærksomme

  De får en utrolig omsorg for de mennesker der er tæt på dem og de går utrolig langt for at gøre dem glade uden at forvente noget igen. Deres trang til at kontrollere bliver mindre udtalt og de dominerer grupper og sociale sammenhænge mindre

  9'eren

  Når 9'eren stresses oplever de 6'erens skepsis til alting og bliver mistroiske overfor deres medmennesker

  De mister ofte deres dømmekraft og vil have en tendens til at analysere hændelser om og om og om igen

  Når 9'eren er tryg får de 3'erens fokus på mål og på de ting som skal gøres.

  9'eren evne til at prioritere deres tid forbedres og deres fokus på hvad der er vigtigt ligenu øges. De vil gerne nåp en masse og kan til tider opleve at miste fornemmelsen for hvor meget det egentlig er muligt at præstere på en gang


  Hvad har typerne til fælles

  Normalt når man tester hvilken type folk tilhører, så får de 6 forskellige udsagn som kan kombineres på 9 forskellige måder. Disse udsagn er grupperet i de træk de enkelte typer har tilfælles. Når man føler man kan genkende noget af sig selv i mange af typerne skyldes det at de har disse handlemønstre til fælles. Man kan KUN være en typer og typen holder hele livet, men det er let at forveksle typerne med hinanden når man møder testen første gang

  De harmoniske fællestræk (tal-gruppen i testen)

  De harmoniske fællestræk er de ensartetheder i livssyn man finder på tværs af typerne.  Det positive livssyn


  Positivt livssyn


  Undgår at se:


  Problemer med behov


  7'eren

  Oplevelser og muligheder

  Egen smerte

  Overbetoner egne behov

  2'eren

  Positivt selvbillede

  Egne behov

  Overbetoner andres behov

  9'eren

  Harmoni

  Egen stagnation

  Glemmer de findes

  Kompetencerne  Kompetence på

  Håndterer følelser

  Forhold til systemer

  1'eren

  Gøre det rigtige

  Følelser undertrykkes

  Skal kende reglerne

  3'eren

  Være en succes

  Tilsidesætter følelser

  Arbejde med og udenfor

  5'eren

  At vide nok

  Gør følelser abstrakte

  Afviser systemer

  Udtryksfulde  Søger


  Frygter


  Håndterer andre


  4'eren


  En ’frelser


  At blive forladt


  Tiltrækker og frastøder


  6'eren


  Både uafhængighed og støtte


  Blive holdt fast


  Engageret og mistroisk


  8'eren


  Selvbestemmelse


  At blive kontrolleret


  Paraderne oppe


  Den sociale stil (bogstav-gruppen i testen)

  Den sociale stil fortæller om ensartethed i måden man gebærder sig socialt på tværs af typerne.


  Indadvendte og eftertænksomme

  Tilpasser sig andre / Fokus på pligt

  Selvsikre og udadvendte

  4'eren, 5'eren og 9'eren

  • Indadvendte
  • Følelser, tanker og impulser strømmer ind i deres bevidsthed hele tiden.
  • Dagdrømmer – fantaserer.
  • Har fokus på fortiden, genoplever oplevelser.
  • Reagerer på udfordringer ved at fjerne sig fra
  • at deltage i situationen og bevæger sig ind i sig
  • selv.
  • Har temaer på tab af håb.


  1'eren, 2'eren og 6'eren

  • Tilpasser sig systemerne.
  • Ansvarsbevidste og pligtopfyldende.
  • Er til tjeneste for andre.
  • Konkrete ikke abstrakte.
  • Har fokus omkring nuet.
  • Håndterer udfordringer ved at rådføre sig med
  • sin indre samvittighed.
  • Har en indre oplevelse af manglende tryghed,
  • fokuserer derfor på det konkrete.
  • Fortid og fremtid er abstrakt/diffust.
  • Har temaer på tillid.

  3'eren, 7'eren og 8'eren

  • Selvsikkerhed.
  • Tager fokus i sig selv.
  • Skaber det de ønsker.
  • Højt energiniveau.
  • Holder af at udvikle sig selv.
  • Håndterer udfordringer ved at opbygge, forstærke eller opblæse deres ego.
  • Fokuserer på fremtiden.
  • Har temaer på kærlighed.


  Det var lidt om de forskellige typer. Som du kan gætte er dette kun lige overfladen af hvad enneagrammet har at byde på, for det kan fortælle meget mere om hvad hvem det enkelte menneske er.

  Men håber du har nydt læsningen og har lært lidt mere om dig selv og måske fået sat et nummer på nogle af dine nærmeste og derved måske forstår dem bedre.