• Gule & røde kort

  Forseelser, Gule og Røde kort


  Oversigt over forseelser der udløser gule kort:

  Overholdes retningslinierne ikke vil der blive sendt en advarsel til forfatteren af det omtalte indlæg.

  Alle advarsler der gives, registreres i systemet for så vidt angår årsag og dato.

  Alle gule kort har en varighed på 60 dage hvorefter de slettes automatisk af systemet. Røde kort slettes aldrig.


  Hvordan foregår sanktioneringen?

  Hvis mindst 2 af KGs admins har taget stilling til en sag kan der dømmes hvis de 2 admins er enige. En admin kan aldrig alene træffe en afgørelse.
  1: Hvis der gives en henstilling siger vi det pænt i tråden som en samlet henstilling til alle om at overholde god tone, så ingen er i tvivl

  2: Hvis der givet et gult kort skriver vi det i tråden med citat af det saktionerede indlæg og paragraf-reference

  3: Hvis der gives et rødt kort skriver vi også hvor mange gule der ligger til grund for det røde kort

  4: Hvis der gives et rødt kort uden videre gives der også en nærmere forklaring på hvad der har udløst så hård en straf.


  Eksempler på forseelser der giver advarsler


  Denne liste er på ingen måde udtømmende men giver et umiddelbart indblik i hvad du kan være sikker på giver an advarsel:


  1. Brug af grove bandeord skrevet uden ***, vulgære eller perfide udtryk.


  2. Konsekvent brug af STORE BOGSTAVER i hele indlæg/sætninger - vi råber aldrig af hinanden


  3. Manglende respekt og nedladende kommentare om andre brugere


  4. Racistiske udtalelser og undertoner samt racisme/nedladende indlæg under dække af humor eller ironi


  5. Grafisk beskrivelse af dyremishandling, overgreb mod børn eller analogier til krigsforbrydelser


  6. Overtrædelse af regler om avatarer, profilbillede, signatur eller billeder i indlæg


  7. Grov nedgørelse af andre brugeres mening via ord eller overdrevet brug af upassende smileys


  8. Upassende korreksen af andre brugere i indlæg - legen admin uden beføjelser.


  9. Interne opgør eller skænderier hører ikke til i trådene - de hører til på PB


  10. Ignorering af henstillinger i tråde


  11. Indhold af PB eller andre private korrespondencer citeret i offentligt forum


  12. Gentagne påbud om at bruge bloggen til stærkt personlige indlæg


  13. Skrevet indlæg på vegne af frosset bruger - øjeblikkelig frysning!


  14. Omtalt frosset bruger ved navn


  15. Citeret, gengivet eller kopieret indlæg fra hulen uden for eller i huler med lavere adgangskrav - øjeblikkelig banning. Kan vi se at citatet ikke er tilsigtet men et hændeligt uheld gives et rødt kort og hhv ½ års udelukkelse fra hulerne eller 1 års udelukkelse fra superhulen.


  16. Opfordring til at omgå nr 15 under nogen tænkelig form - rødt kort og øjeblikkelig banning i 7 dage


  17. Omgået tvungen frysning


  18. Genoptaget et lukket emne i personlig blog


  Oversigt over hvordan man bliver sanktioneret og evt. bannet  1 Banning Bruger har modtaget 3 gule kort og 1 rødt inden for 60 dage. Ved det røde kort inddrages skriverettighederne i 3 dage

  2 Banning Bruger har modtaget 2 nye gule kort og 1 rødt inden for 60 dage. Ved det 2. røde kort inddrages skriverettighederne i 1 uge

  3 Banning
  Bruger har modtaget 1 nyt gult kort og 1 rødt inden for 60 dage. Ved 3 røde kort inddrages skriverettighederne i 1 måned

  4 Banning Bruger får 4. og sidste mulige røde kort. Ved dette røde kort smides brugeren permanent ud af kattegale


  De særligt slemme forseelser:  Banning uden advarsler gives kun i helt unikke tilfælde såsom hvis en bruger skriver på vegne af en frosset bruger, anmoder om sletning af brugerprofil i en tråd, spammer tråde, citerer PB fra admins, angriber adminteamet eller en admin personligt, lyver overfor admins ved undersøgelse af rapportering eller lign.


  Øjeblikkeligt rødt kort gives hvis der på nogen måde ytres noget som helst, der er negativt relateret til straf-indlæg eller på nogen måde kan tolkes som andet end positiv respons på sanktioneringer. Det gælder både for modtager af sanktionen samt alle der tilkendegiver enighed eller tilsvarende forundring - uanset om man er klar over det er det man gør!

  Brok over afgørelser eller indlæg der blot kan tolkes som sådan - i åbne tråde eller i nogen af tanketrådene - belønnes omgående med et rødt kort og 10 dages pause fra KG. (eller jf antal røde kort)


  Tilbage til retningslinierne